Novinky

Jar 2018                  

  Jar hlási aj na našom holubníku. Holuby prešli všetkými zdravotnými kúrami, krmivo obohacujeme kvasnicami a probiotikami, vodu vitamínami, na holubníku je dostatok gritu. 8.marca sme otvorili bútniky a začali sme zaparovať. Do Poľska  sme písali na zaletené holuby, odpoveď sme nedostali. Prísľub na vybavenie preukazov sme dostali od pána Dúdzika. Máme už aj rodové krúžky. Teší nás, že holubník pravidelne navštevujú žiaci a žiačky nižších ročníkov, ktorí prejavujú záujem o prácu a starost-livosť o naše holúbky. Dúfame, že vyrastú v našich pokračovateľov.V mají oslávi náš krúžok a školský holubník 5 rokov činnosti.V spolupráci s vedením školy a chovateľmi zo Vrbice pripravíme ako každý rok prezentáciu našej činnosti, ktorej súčasťou bude prílet našich pretekárov z nácviku. Chceme tiež poďakovať pánovi Štefanovi Pinčákovi a jeho pani manželke za ocenenie krásnym pohárom, ktorý nám bude pripomínať skvelý úspech nášho holúbka „1015“ na minuloročných majstrovstvách  sveta v Portugalsku. Veríme, že aj tohto roku dokážu naši odchovanci urobiť svojimi výsledkami dobré meno našej škole, Kvačanom, ZO-CHPH Vrbica a Slovensku.                                               Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jar obdobie holub                    

Začiatok sezóny 2017

Holuby nám prezimovali, preliečené sú na bežné nemoci, celý chov preočkovaný. Holubník nám vybielil člen zo Vrbice pán Krčula, za čo mu ďakujeme. Osadili sme nové sedačky, čaká nás prerobenie centrálneho vletu, nakoľko nám pán Krčula zapožičal pre sezónu 2017 konštatovací systém. Tešíme sa na novú kvalitu pri čakaní našich holubov z pretekov. Prvého marca sme tiež vydezinfikovali holubník, osadili hniezdnymi miskami, čím je všetko pripravené na chovnú sezónu. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sme dostali možnosť reprezentovať našu krajinu a školu na majstrovstvách sveta mladých holubov, ktoré budú tohto roku v Portugalsku. Dôveru si veľmi vážime a dúfame, že pri výbere našich borcov budeme mať šťastnú ruku. V marci nás čaká milá povinnosť reprezentovať našu prácu na otvorení výstavy ,,Školy s rešpektom", ktorá sa uskutoční v Kvačanoch.                                                                                                                             

Návrat k holubníku

Po odmlke spôsobenej generačnou výmenou a odchodom šiestich aktívnych členov nášho krúžku zo školy, Vás pomocou našej stánky budeme pravidelne informovať o dianí a činnosti v našom školskom holubníku. Od posledného príspevku sa toho u nás udialo veľa. Náš holúbok úspešne reprezentoval na Majstovstvách sveta v Belgicku, pretekali sme s ročnými holubami aj mladými v rámci základnej organizácie Vrbica v oblastnom združení CHPH Ružomberok. V júni navštívil našu školu prezident SCHPH pán Dúdzik. Zaujímal sa o našu činnosť, posilnil školský holubník dvoma mláďatkami a holubník našich žiačok S.Vlhovej a R. Kellovej dvoma mláďatkami. Naše mladé holuby sa zúčastnili aj testovania v TS FCI Nitra. Mladé máme aj od pána Fecka zo Stropkova. Momentálne máme holuby zazimované a volierované. Pripravujeme mladé na výstavu OZ, otvorenú výstavu mladých v Huncovciach a taktiež na CV Nitra. Pripravujeme chovný plán a zdravotnú prevenciu pred ďalšou sezónou a niektoré zmeny v zariadení holubníka. Chceme sa poďakovať naším prvám členom Nikolasovi, Jankovi a Peťovi, ktorí nám pomáhajú radami a často pri kŕmení. Sme všetci veľmi radi, že navštevujú náš holubník a tešia sa s nami z našich prekrásnych holubov.