Návrat k holubníku

 

                                           
    Po odmlke spôsobenej generačnou výmenou a odchodom šiestich aktívnych členov nášho krúžku zo školy, Vás pomocou našej stánky budeme pravidelne informovať o dianí a činnosti v našom školskom holubníku.
    Od posledného príspevku sa toho u nás udialo veľa. Náš holúbok úspešne reprezentoval na Majstovstvách sveta v Belgicku, pretekali sme s ročnými holubami aj mladými v rámci základnej organizácie Vrbica v oblastnom združení CHPH Ružomberok. V júni navštívil našu školu prezident SCHPH pán Dúdzik. Zaujímal sa o našu činnosť, posilnil školský holubník dvoma mláďatkami a holubník našich žiačok S.Vlhovej a R. Kellovej dvoma mláďatkami. Naše mladé holuby sa zúčastnili aj testovania v TS FCI Nitra. Mladé máme aj od pána Fecka zo Stropkova.
    Momentálne máme holuby zazimované a volierované. Pripravujeme mladé na výstavu OZ, otvorenú výstavu mladých v Huncovciach a taktiež na CV Nitra. Pripravujeme chovný plán a zdravotnú prevenciu pred ďalšou sezónou a niektoré zmeny v zariadení holubníka.
    Chceme sa poďakovať naším prvám členom Nikolasovi, Jankovi a Peťovi, ktorí nám pomáhajú radami a často pri kŕmení. Sme všetci veľmi radi, že navštevujú náš holubník a tešia sa s nami z našich prekrásnych holubov.